MINI nízkoenergetický dům (PROJECT HOUSE, s.r.o.) - projekt

 základní otázky
MINI

Stručná charakteristika domu: Pasivní dům MINI je navržen jako přízemní s pultovou střechou. Před hlavní hmotu domu je předsazeno ochlazované zádveří, tvořící tepelný filtr před hlavní vytápěnou obálkou stavby. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z masivních dřevěných panelových dílců NOVATOP. Střešní a stropní konstrukce je navržena jako dřevěná fošnová konstrukce. Objekt je založen na základové desce ze sypaného pěnoskla. Tepelná izolace je použita minerální s provětrávanou fasádou. Objekt je možné navrhnout také ve variantě zděné technologie.

Energetická třída domu
nízkoenergetický dům

Konstrukce stavby
dřevostavba

Cena stavby na klíč
od 1 500 000 Kč (bez DPH)

Podlažnost stavby
Přízemní dům

Počet obytných místností
2

Dodavatel projektu

Dodavatelem typového projektu rodinného domu MINI je společnost PROJECT HOUSE, s.r.o..


Půdorysy a pohledy