WHITE pasivní dům (PROJECT HOUSE, s.r.o.) - projekt

 veletrhy, semináře a konference
WHITE

Stručná charakteristika domu: Zdání někdy klame. Svými minimalistickými rozměry 6×10m můžeme dům zařadit mezi menší, svým vzhledem, dřevěnou fasádou a účelně vyřešenou dispozicí se řadí mezi velké. V hlavní hmotě domu, která je současně hlavní tepelně izolační obálkou se nachází prostorná kuchyně s obývacím pokojem, schodiště a v nadzemním patře 2 velké ložnice. Dům tak poskytuje dostatek prostoru pro 3-4 člennou domácnost. Hlavní dominantou domu je otevřené schodiště a netradiční prosklení západní stěny, které plynule přechází z 1.NP do 2.NP domu. Dům je navržen z vápenopískových cihel s kontaktním zateplením minerální vatou a provětrávanou dřevěnou fasádou. Založení objektu je realizováno na základové desce z pěnoskla REFAGLASS. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou desko. Střecha je navržena plechová s nosnou konstrukcí z dřevěných I-NOSNÍKŮ.

Energetická třída domu
pasivní dům

Konstrukce stavby
zděná stavba

Cena stavby na klíč
3 200 000 Kč (bez DPH)

Podlažnost stavby
Patrový dům

Počet obytných místností
4

Dodavatel projektu

Dodavatelem typového projektu rodinného domu WHITE je společnost PROJECT HOUSE, s.r.o..


Půdorysy a pohledy