Energeticky úsporné domy, Energeticky úsporné domy na klíč

 základní otázky

Energeticky úsporné domy

V současnosti se řada investorů domnívá, že stavba energeticky úsporného domu je nákladnou záležitostí a návratnost takovéto investice počítají na několik desítek let. Proto se stává stavba energeticky úsporného domů pro investora nezajímavou. Bohužel, tento mylný názor brzdí rozvoj výstavby úsporných domů a co je nejhorší – sami investoři si tím zavírají cestu ke komfortnímu bydlení s minimálními požadavky na vytápění.

katalog

Nejmenší úsporu nákladů na vytápění ze všech energetických kategorií znamenají právě energeticky úsporné domy. Zjednodušeně řečeno, energeticky úsporné domy jsou takové stavby, u nichž náklady na zajištění provozu domu jsou nižší, než u stavby, realizované dle platných norem a předpisů. (mezi náklady na provoz obvykle řadíme náklady na vytápění domu, chlazení domu v letních měsících, ohřev vody, spotřebu elektrické energie).

Energeticky úsporné domy se od klasických staveb odlišují především použitým materiálem. Materiály použité pro stavbu energeticky úsporného domu jsou takové, že jednotlivé konstrukce stavby mají lepší parametry, než požaduje ČSN a další související předpisy. Výrobci stavebních materiálů si tento fakt uvědomují a uvádějí na trh velké množství výrobků, určených právě pro energeticky úsporné domy.

 

Energeticky úsporné domy na klíč

Energeticky úsporné domy na klíč jsou určeny uživatelům, pro které je rozhodující poměr úspory provozních nákladů / pořizovací cena stavby. Jak již bylo napsáno výše, rozdíl oproti klasickým stavbám je především ve volbě stavebních materiálů. Lze proto konstatovat, že téměř každá stavba se dá správnou volbou vhodných materiálů postavit jako energeticky úsporná. U energeticky úsporných staveb se lze také přiklonit ke stavbě svépomoci, jelikož se stavební postup téměř neodlišuje od stavby klasického domu.

Energeticky úsporné domy na klíč jsou stavěny z tradičních materiálů – nejčastěji registrujeme dva základní konstrukční systémy – zděný konstrukční systém (tj. užití zdiva jako základní nosné konstrukce – viz. zděné domy) a dřevěný konstrukční systém (tj. základní nosná konstrukce je tvořena dřevěným materiálem – viz. dřevostavby).

 

Energeticky úsporné domy – katalog projektů

Vraťme se ale na samotný začátek výstavby, přesněji k přípravě samotné stavby rodinného domu úsporného typu. Vraťme se k procesu tvorby projektové dokumentace – k procesu, který nejvýrazněji ovlivňuje cenu výsledné stavby.

Energeticky úsporné domy projekty - narušení dispozice typového energeticky úsporného domu dle požadavků investora je obvyklou součástí přípravy projektové dokumentace. Na rozdíl od pasivních domů, kde jakýkoliv zásah do projektu znamená nákladné přehodnocení celého projektu, projekty pro energeticky úsporné domy lze upravovat. Pochopitelně při zachování základního konstrukčního charakteru stavby. Typové projekty pro energeticky úsporné domy naleznete v našem katalogu typových projektů – katalog energeticky úsporné domy.

 

Energeticky úsporné domy - výhody a nevýhody

Výhody - úspornost nákladů na vytápění, srovnatelné náklady na výstavbu s klasickou novostavbou

Nevýhody - náročnější příprava projektu

 

Další zdroje informací o nízkoenergetických domech: