Konstrukční materiály staveb

 projekty rodinných domů

Konstrukční materiály staveb

Stavby dle užitého konstrukčního materiálu dělíme takto:

 

Výběr konstrukčního materiálu

Výběr konstrukčního materiálu, ze kterého bude dům realizovaný, musí odpovídat zvolené energetické třídě. Hovoříme-li o volbě konstrukčního materiálu, je na místě zmínit, že se jedná v podstatě o materiál, který bude použitý na nosné obvodové stěny stavby. Volba materiálu na nosné vnitřní stěny a nosné vodorovné konstrukce hraje významnější úlohu až u staveb pasivního charakteru. Zastřešení rodinných domů je většinou provedeno jako dřevěný krov – dřevostavba, bez ohledu na to, z jakého materiálu jsou svislé a vodorovné konstrukce. Vyjímkou jsou pochopitelně rodinné domy s plochou střechou - u těchto staveb je vhodné věnovat zvýšenou pozornost stropní konstrukci posledního podlaží.