Zděné domy, zděné domy na klíč

 základní otázky

Zděné domy

Tradice a zaručená kvalita. Stavěly se už v dávných dobách a staví se dodnes. Jejich životnost je obrovská. Realizační technologie použitá při výstavbě se u těchto domů postupem času mění – v současné době jsou nejčastěji realizovány z děrovaných cihelných bloků. A lze je postavit svépomoci. Takto lze stručně charakterizovat zděné domy.

katalog

Jaké zdivo je to správné?

Na tuto otázku je jednoznačná odpověď – žádné zdivo NENÍ špatné. Špatným se stává až ve chvíli, kdy je špatně použito. Při výběru zdiva rozhoduje mnoho aspektů, z těch nejdůležitějších zmiňme: tepelně izolační vlastnosti, únosnost, požadovaná životnost, komplexnost sortimentu (např. navazující nosné překlady, stropní konstrukce apod.), způsob a rychlost realizace, možnost následných úprav, akumulace tepla, difúzní schopnosti, zvukově izolační vlastnosti, náklady na pořízení.

 

Cena stavebního materiálu

Náklady na materiál hrubé stavby se pohybují mezi 7 – 15% z celkové ceny stavby. Cena se pochopitelně odvíjí od typu použitého materiálu. Při stavbě zděného domu na klíč se také doporučuje vyžádání položkového rozpočtu, na kterém by měly být správně uvedeny použité stavební a konstrukční prvky včetně množství a ceny. Ceny položkového rozpočtu pak lze jednoduše porovnat s cenou produktů volně nabízených (např. na internetu) a zkontrolovat si tak správnost finančních požadavků dodavatele.

 

Zděné domy na klíč

POKUD se vám podaří vybrat správnou stavební firmu, bude pro vás stavba domu na klíč procházka „růžovou zahradou“, která vám ušetří cenný čas a fyzické a psychické vypětí. V opačném případě tomu bude úplně naopak. Tak důležitý a klíčový je výběr stavební firmy, které realizaci domu svěříte.

Velkou výhodou při realizaci na klíč je také poskytnutá záruka na veškeré dodávky a stavební práce (obvykle v rozmezí 36 - 48 měsíců), dále záruka na statiku (cca 25 let). Velmi cenným doporučením při stavbě domu na klíč je zajištění nezávislého kontrolního dozoru, který dohlíží na kvalitu materiálu a odvedené práce (především těch částí domu, které nebudou vidět) a případné závady ihned reklamuje.

 

Zděné domy – rychlost výstavby

Na rozdíl od dřevostaveb je realizace zděného domu mnohem zdlouhavější. Zděný dům vám stavební společnost předá obvykle zhruba šest měsíců od zahájení stavebních prací. Stavaři však doporučují rozdělit stavbu na dvě fáze: v prvním roce postavit hrubou stavbu včetně střechy, nechat ji přes zimu vymrznout a druhý rok ji dokončit.