Plusové domy, plusové domy na klíč

 projekty rodinných domů

Plusové domy

Plusové domy (nebo také aktivní) jsou krajní formou úsporného domu, tedy stavby s dokonalou vzduchotěsností a velmi dobrou izolací, u níž vznikají vlivem výroby vlastní energie z obnovitelných zdrojů energetické přebytky.

katalog

Nejčastěji využívaným zdrojem energie jsou především fotovoltaické články, které se umisťují na střechu nebo na boční stranu stavby, na kterou dopadají ve větší míře sluneční paprsky. Dům ale nemusí vyrobenou elektřinu využívat. Za relativně vysokou cenu ji lze dodávat do rozvodné sítě. Protože je výkupní cena cca 3x vyšší než nákupní, lze tímto způsobem minimalizovat provozní náklady domu a ze zisků tak vytvořit pasivní příjem.

Součástí vnitřního vybavení plusového domu je pochopitelně i rekuperační systém, který se v chladném období stará o řízené větrání s minimalizací tepelných ztrát. Soustavu plusového domu často doplňuje také tepelné čerpadlo, které slouží k ohřevu vzduchu do rekuperace nebo k přípravě teplé vody.

 

Plusové domy – investice a její návratnost

Stavba plusového domu je podobně jako u nulového domu velice náročná a finančně nákladná. Především pak pořízení všech systémů pro výrobu a uchování energií. Ovšem návratnost takové stavby je rychlejší, než například u nulového domu. Proč? Finanční příjem z energetického přebytku totiž mnohonásobně urychluje návratnost původních investic, které byly na výstavbu plusového domu potřeba.

Mnozí z vás si zajisté pokládají otázku, zda vůbec plusové domy existují. Odpověď je podobná, jako u nulových domů. Výstavba plusových domů má spíše experimentální charakter a jejich současný počet je velice malý. V tuzemsku zatím žádný ryze plusový pasivní dům nestojí, k nejbližšímu plusovému domu bychom museli putovat do Horního Rakouska, kde byly nalezeny ideální podmínky pro takový dům a po náročné přípravě tam byl skutečně jeden takový postaven.