Pasivní domy, pasivní domy na klíč

 projekty rodinných domů

Pasivní domy

Sníte o bydlení v prostorném komfortním domě, ve kterém můžete aktivně pracovat, bavit se s přáteli, hrát si s dětmi nebo jen tak odpočívat? Navíc si představte ty největší nároky na pohodu vnitřního prostředí, příjemnou teplotu v horkých letních dnech i v těch největších mrazech, stálý pocit čerstvého vzduchu, ale bez průvanu, který vzniká při větrání.

katalog

Pasivní domy jsou budovy s roční plošnou měrnou potřebou tepla na vytápění eA, nepřesahující 15 kWh/(m2 x rok). Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev vody a elektrická energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2 x rok). Pasivní domy využívají tepelných zisků ze slunečního záření procházejícího okny a zisků interních (emise tepla lidmi a spotřebiči).

Pasivní domy ale neznamenají pouze úsporu nákladu na vytápění. Filtrační systém pro pasivní domy zbavuje vzduch nečistot a prachu a vytváří tak pohodlné prostředí, které zbavuje uživatele pasivních domů zdravotních problémů souvisejících se špatným ovzduším. Navíc zamezuje vzniků plísní a průvanů. Proto je bydlení v pasivním domě komfortní a příjemné.

Základní principy pro pasivní domy jsou následující: 1) optimalizace primárních prvků (orientace ke světovým stranám, tvar a velikost domu, obvodové stěny, ventilační systém pasivního domu). 2) minimalizace tepelných ztrát (pro pasivní domy se ztráty prostupem redukují především užitím kvalitnějších tzv. superizolací stěn a výplní otvorů, ztráty ventilací pak pomocí vzduchotěsného uzavření budovy).

 

Pasivní domy na klíč

Pasivní domy na klíč jsou určeny náročným uživatelům, pro které je zásadní prioritou maximální úspora provozních nákladů. Pasivní domy na klíč dodává celá řada stavebních společností, ovšem, při výběru je třeba velké obezřetnosti a uvážlivosti, protože kvalita provedení stavebních prací je pro správnou funkci pasivního domu velice nezbytná. Stavba domu musí být provedena na perfektní úrovni, jelikož každá chyba může mít zásadní vliv na celkový efekt stavby. Proto se doporučuje zadávat stavbu zkušeným firmám, které se mohou prokázat již hotovými stavbami úsporného typu a současně zajistit aktivní provádění autorského dozoru projektanta.

Pasivní domy na klíč jsou stavěny z tradičních materiálů – nejčastěji registrujeme dva základní konstrukční systémy – zděný konstrukční systém (tj. užití zdiva jako základní nosné konstrukce – viz. zděné domy) a dřevěný konstrukční systém (tj. základní nosná konstrukce je tvořena dřevěným materiálem – viz. dřevostavby).

 

Pasivní domy – katalog projektů

Pasivní domy projekty – na zpracování projektu pasivního domu se klade obzvláště velký důraz. Je potřeba počítat se všemi vnějšími vlivy a jejich působením. K tomuto faktu se také váže možnost úpravy typového projektu pasivního domu. Narušením dispozice typového projektu pasivního domu totiž dojde ke změně faktorů, pro které byl původní projekt řešen – z tohoto pohledu se tak stává úprava typového projektu složitou záležitostí, která si vyžádá opětovnou kontrolu celého projektu pasivního domu.Typové projekty pro pasivní domy naleznete v našem katalogu typových projektů – katalog pasivní domy.

 

Klimatizace v pasivních domech?

Jedním z velkých mýtů je přesvědčení, že v pasivních domech je nutné osazovat klimatizaci. Toto však není pravda. Správně navržené pasivní domy potřebují pouze systém řízeného větrání, který například zabezpečuje čistý vzduch v interiéru stavby. V chladném období se pak vzduchotechnická jednotka stará o vytápění pasivního domu. Klimatizace v našich klimatických podmínkách tedy potřebná není.

 

Pasivní domy - výhody a nevýhody

Výhody - úspornost nákladů na vytápění, tepelná pohoda, čerstvý a čistý vzduch, efektivní nakládání s teplem, šetrnost k životnímu prostředí, výborný poměr nákladů a užitku

Nevýhody - pasivní domy jsou náročné na výstavbu, velká počáteční investice

 

Další zdroje informací o pasivních domech: