Nízkoenergetické domy, Nízkoenergetické domy na klíč

 projekty rodinných domů

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy mají oproti standardním domům o třetinu až o polovinu menší spotřebu tepla na vytápění a jsou optimálním řešením pro dosažení minimálních nákladů na topení za přijatelnou cenu danou limitovaným architektonickým řešením domu a požadavky na styl uživatele.

katalog

Nízkoenergetické domy jsou budovy s roční plošnou měrnou potřebou tepla na vytápění eA, nepřesahující 50 kWh/(m2 x rok) a které využívají velmi účinnou otopnou soustavu. Úspora při vytápění však není jedinou výhodou nízkoenergetických staveb. Nízkoenergetické domy jsou charakteristické vyšším komfortem bydlení a mimojiné také ekologickou šetrností. Celkové náklady na výstavbu nízkoenergetického domu jsou v současné době téměř srovnatelné s finančními náklady na klasickou novostavbu. Komfortem a úsporou financí však nízkoenergetické domy obyčejnou stavbu výrazně předčí.

Základní principy pro nízkoenergetické domy jsou následující: 1) optimalizace primárních prvků (výběr lokality, velikost a tvar domu, blízkost požadovaných zdrojů energií). 2) sekundární prvky (způsob vytápění, větrání, ohřev vody, použití fotovoltaických systémů). Nezapomínejme však, že ať zvolíme jakýkoliv způsob vytápění, vždy ušetříme. Je to pochopitelně dáno menšími tepelnými ztrátami obvodovými konstrukcemi domů a výplněmi otvorů.

 

Nízkoenergetické domy na klíč

Nízkoenergetické domy na klíč jsou určeny uživatelům, pro které je rozhodující poměr úspory provozních nákladů / pořizovací cena stavby. Nízkoenergetické domy na klíč dodává většina stavebních společností, ovšem, při výběru je třeba velké obezřetnosti a uvážlivosti, protože kvalita provedení stavebních prací je pro správnou funkci nízkoenergetického domu velice nezbytná. Proto se doporučuje zadávat stavbu zkušeným firmám, které se mohou prokázat již hotovými stavbami úsporného typu a současně zajistit aktivní provádění autorského dozoru projektanta.

Nízkoenergetické domy na klíč jsou stavěny z tradičních materiálů – nejčastěji registrujeme dva základní konstrukční systémy – zděný konstrukční systém (tj. užití zdiva jako základní nosné konstrukce – viz. zděné domy) a dřevěný konstrukční systém (tj. základní nosná konstrukce je tvořena dřevěným materiálem – viz. dřevostavby).

 

Nízkoenergetické domy – katalog projektů

Nízkoenergetické domy projekty – narušení dispozice typového nízkoenergetického domu dle požadavků investora je obvyklou součástí přípravy projektové dokumentace. Na rozdíl od pasivních domů, kde jakýkoliv zásah do projektu znamená nákladné přehodnocení celého projektu, projekty pro nízkoenergetické domy lze upravovat. Pochopitelně při zachování základního konstrukčního charakteru stavby. Typové projekty pro nízkoenergetické domy naleznete v našem katalogu typových projektů – katalog nízkoenergetické domy.

 

Nízkoenergetické domy do jednoho milionu?

Nízkoenergetické domy do jednoho milionu na klíč - v nabídce některých firem registrujeme nízkoenergetické domy malé užitné plochy (většinou nepřevyšující 50m2) s jednoduchým dispozičním řešením, skládajícím se ze dvou obytných místností, kuchyňského koutu a koupelny. Nízkoenergetické domy do jednoho milionu svépomoci - Pokud se rozhodneme postavit si nízkoenergetický dům svépomocí, znamená to samozřejmě určité úspory, mnohdy nemalé. Je však na místě důkladně zvážit, do jaké míry nízkoenergetickým stavbám rozumím a jsem schopen stavbu provést správně. Finální funkčnost takovéto stavby je totiž závislá na mnoha faktorech, mezi nimi i správném provedení veškerých konstrukčních detailů.

Lze se tedy vejít do jednoho milionu? Pokud budeme uvažovat o standardním rodinném domě, nikoliv tedy o domě s užitkovou plochou 50 m2, nejeví se to jako příliš reálné. Ovšem záleží na konkrétním projektu, konstrukčním řešení, cenách materiálů, apod. Jestliže ale můžeme navýšit celkový rozpočet o pár set tisíc, nabývá představa nízkoenergetického domu postaveného svépomocí reálnější podoby.

AKTUALIZOVÁNO: Společnost Canaba spustila nadějný projekt http://www.dumzamega.cz, ve kterém nabízí rodinný dům Chico za jeden milion kurun.

 

Nízkoenergetické domy - výhody a nevýhody

Výhody - úspornost nákladů na vytápění, tepelná pohoda, nenáročná obsluha vytápění, kratší otopná sezóna, šetrnost k životnímu prostředí, srovnatelné náklady na výstavbu s klasickou novostavbou

Nevýhody - nízkoenergetické domy jsou náročnější na výstavbu

 

Další zdroje informací o nízkoenergetických domech: